Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Varicella-zoster virus serologi
Analyserande lab:

EXTERN USiL Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi Lund
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

tfn 046 - 17 32 50

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Skåne Serologi/Virologi

Remiss kan erhållas på:
www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser/ » Direktlänk remiss Skåne Serologi/Virologi
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Serum behöver ej avskiljas.

Uppdaterad 2016-02-28 kl 10:33 av Joel Holm