Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Venlafaxin
Analyserande lab:

EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Skåne Läkemedel

Remiss kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser » Direktlänk: Läkemedelsremiss Labmedicin Skåne
Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info: Blodprov tages omedelbart före nästa dosering (dalvärde).
Vid depåinjektion kan dessutom ett prov mitt i doseringsintervallet vara av intresse (toppvärde).

Vid förvaring >2 dygn fryses serum.

Svar lämnas även på metaboliten O-desmetylvenlafaxin.

Uppdaterad 2015-02-10 kl 02:11 av Rosita Ivarsson