Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest)
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

KS - Kvadrupeltest Biokemiskt test

Biokemiskt test för att bedöma sannolikheten för kromosomavvikelse.

Remiss kan erhållas på: » Remiss Kvadrupeltest Karolinska
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Tas i graviditetsvecka 14 - 20 då risk för Downs syndrom önskas.
Om man även önskar veta risk för ryggmärgsbrock måste prov tas i vecka 15 - 20.

 

På remissen ska anges:

* Provtagningsdatum

* Sista mens.

* Graviditetsvecka enligt ultraljud.

* Simplexgraviditet.
OBS! Testet utförs ej vid tvillinggraviditet eller multipel graviditet.

* Vikt.

* Rökare eller ej.

* Diabetes eller ej

* Vid IVF-behandlad patient ange följande information:
- datum för äggutplockning.
- datum för emryoåterförening
- äggdonatorns ålder vid äggutplockning.
Ange tfnnr då laboratoriet kan behöva ta kontakt.

 

Analys utförs av S-AFP, S-beta-HCG fritt,  S-Östriol och S-Inhibin.

Serum avskiljs inom 4 tim efter provtagning och förvaras i kyla.

Vid förvaring > 1 dygn fryses serum.

Skickas fryst måndag eller tisdag för analys samma vecka.

Uppdaterad 2016-02-27 kl 02:27 av Joel Holm