Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Antikroppsscreening
Analyserande lab:

BLC (Hstd)

Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Tel 035-13 18 18
Remiss:

Blodgruppering

Finns för utskrift på Transfusionsmedicins webbplats. » Remiss Blodgruppering
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Kommentar/mer info: Utförs på gravida, ca v25 samt v35
Ange beräknad partus.
Ev. Rh-profylax (datum)
Ev tidigare blodtransfusioner
Se vidare Transfusionsmedicins webbplats: » Tilläggsinformation
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2015-06-22 kl 08:18 av Joel Holm