Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening)
Analyserande lab:

BLC (Hstd, Vbg)

Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

tel 035-13 18 18

alternativt

Avd för Transfusionsmedicin Varberg
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg

tel. 0340-48 14 24
Remiss:

Blodbeställning

(medföljer blodgruppering och BAS-testsvar)

Undantagsfall:
Blodbeställning (förrådsbeställd)

Finns för utskrift på Transfusionsmedicins webbplats. » Remiss Blodbeställning
Provtagningsmaterial:

Vuxna: EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp. Barn mindre än 1år: EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp.

Kommentar/mer info:

OBS! Prov för förenlighetsprövning skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Undantag akuta fall.

Ange datum och klockslag för provtagning.

BAS-testen är giltig 5 dygn räknat från provtagningstillfället.

Se vidare Transfusionsmedicins webbplats.

» Tilläggsinformation
Svarstid: Okomplicerade fall ca 60 minuter. Utfaller BAS-testen positiv utförs antikroppsidentifiering med efterföljande förenlighetsprövning genom MG-test.
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-12-30 kl 10:43 av Joel Holm