Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Blodgruppering
Analyserande lab:

BLC (Hstd)

Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Tel 035-13 18 18
Remiss:

Blodgruppering

Finns för utskrift på Transfusionsmedicins webbplats. » Remiss Blodgruppering
Provtagningsmaterial:

Vuxna: EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp. Barn mindre än 1år: EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp.

Kommentar/mer info: Prov för blodgruppering ska tas i så god tid före planerad transfusion/operation att eventuell kompletterande antikroppsidentifiering hinner utföras.

Se vidare Transfusionsmedicins webbplats. » Tilläggsinformation
Svarstid: Prov som är blodcentralen i Halmstad tillhanda före kl 09.00 måndag-fredag grupperas samma dag och är i okomplicerade fall färdiga ca kl. 15.00
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2015-06-22 kl 08:19 av Joel Holm