Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-BK(S)-test/MG-test
Analyserande lab:

BLC (Hstd, Vbg)

Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

tel 035-13 18 18

alternativt

Avd för Transfusionsmedicin Varberg
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg

tel. 0340-48 14 24
Remiss:

Blodbeställning

(medföljer blodgruppering och BAS-testsvar)

Undantagsfall:
Blodbeställning (förrådsbeställd)

Finns för utskrift på Transfusionsmedicins webbplats. » Remiss Blodbeställning
Provtagningsmaterial:

Vuxna: EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp. Barn mindre än 1år: EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp.

Kommentar/mer info:

BK(S)-test Blodgrupps Kontroll och antikroppsScreening

MG-test Mottagare-Givare-test, tidigare korstest.

Utförs på patienter med irreguljära erytrocytantikroppar.

Av beställningssedeln ska framgå hur många enheter som beställts.

Prov lämnas i god tid före planerad transfusion.

Se vidare Transfusionsmedicins webbplats.

» Tilläggsinformation
Svarstid: 90 min vid okomplicerade fall
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2015-11-09 kl 03:29 av Joel Holm