Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Förenlighetsprövning
Analyserande lab:

BLC (Hstd, Vbg)

Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

tel 035-13 18 18

alternativt

Avd för Transfusionsmedicin Varberg
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg

tel. 0340-48 14 24
Kommentar/mer info:

se BAS-test

se MG-test

Uppdaterad 2010-12-29 kl 10:48 av Elisabeth Holmqvist