Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA JAK2 mutation V617F, kvalitativ
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

JAK2

Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens: 1 gång/2 veckor
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:29 av Joel Holm