Analysförteckning

Sök på bokstav:

Duodenalbiopsier orientering
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Omhändertagande: Om provtagaren kommer med provet till Patologen för orientering, finns ett så kallat preparationsmikroskop tillgängligt, med påfallande ljus. Provet skall då orienteras med slemhinneytan uppåt och basen ställd på ett filtrerpapper. Genom att alltid orientera på det viset underlättas den vidare preparationen, så den blir optimal.
Indikation: Glutenrelaterade sjukdomar
Kommentar/mer info:

Biopsier från duodenums nedre del är av stor betydelse för diagnostiken av glutenrelaterade sjukdomar, främst hos barn, men även hos vuxna. Biopsierna tas med gastroskop eller med kapselteknik. Det är helt avgörande för diagnostiken att proven är korrekt orienterade vid snittning. Inbäddningen måste alltså ske korrekt och detta kan ibland vara svårt, då biopsierna är små (vanligen 2-4mm) och ibland ytliga.

Svarstid: 10 arbetsdagar för 90% av provmaterialet
Pris: Abonnemang 917 kr, övriga 1053 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:52