Analysförteckning

Sök på bokstav:

Faeces, mask och maskägg
VAS Provkod: Fmask
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked med SAF-lösning (beställs från mikrobiologen) eller tejpprov vid misstanke om springmask.

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Ta en teskedsstor bit avföring med skeden som sitter fast i locket (om möjligt från blodiga eller slemmiga partier) och skruva på locket ordentligt. Om faeces är mycket löst hälls lite i röret.
Det är viktigt att avföringen kommer ner ordentligt i vätskan. För att få bättre utbyte vid analysen skickas vanligen 2-3 rör med faeces från olika dagar, eftersom utsöndring av mask och maskägg kan vara intermittent. Prov i SAF-lösning är hållbart i rumstemperatur i flera veckor.

Tejpprov (för påvisning av springmask enbart): Provtagningen skall ske på morgonen före toalettbesök och tvättning. Klistersidan av en genomskinlig tejp trycks mot anus. Tejpen klistras sedan på objektglaset och glaset läggs i transporthylsan. Provet håller i månader.

Provtagningsinstruktion patient, se länk nedan: » Tilläggsinformation
Indikation: Eosinofiliutredning efter vistelse i tropikerna , hälsokontroll efter vistelse i tropikerna, adoption, förhöjt IgE, urticaria, immunbrist eller makroskopiskt fynd.
Tejpprov vid anal klåda.
Metod: Mikroskopi
Kommentar/mer info:

Vid diarré och misstanke för protozoer (Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica och Cryptosporidium parvum/hominis) tas prov för faecesdiagnostik Finhsm (Diarré inhemsk smitta) alternativt Futlsm (Diarré utlandssmitta).

Frågeställning Dientamoeba fragilis har egen beställning FxDief.

Svarstid: 1 - 7 dygn
Analysfrekvens: 2 gånger per vecka.
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2017-03-29 kl 08:17 av Annelie Bajkusa