Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Calcium/Kreatinin-kvot
VAS Provkod: CAKRKV
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

10 mL urin (stickprov) i plaströr (Mediq, art nr 50206) med tillsats av 200 μL saltsyra 6 mol/L.

Referensintervall:

saknas

Analysfrekvens: Akut/Vardagar
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:16 av Joel Holm