Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Beställaren ska alltid kontakta Inf.mott bakjour vid beställning av B-Malaria, söks via växeln.

Centrifugeras inte.
Prov lämnas inom 2 tim efter provtagning.

Fbg, Kba
Prov lämnas till Kemlab.
Kemlab utför "Tjock droppe" inom 2 tim efter provtagning och vidarebefordrar detta + provrör till Hstd.

Vbg
Prov lämnas till Kemlab

Hstd
Vardagar kl 08-15:
Prov lämnas till Inf.mott
Övrig tid:
Prov lämnas till Kemlab

Referensintervall:

 

NEG

OBS!
Resultat NEG på snabbtestet utesluter inte helt Malaria. Direktmikroskopi utförs på alla prover.

Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-05-02 kl 07:46 av Joel Holm