Analysförteckning

Sök på bokstav:

Vårdhygienisk screen MRGN, VRE mfl
VAS Provkod: FVhyg
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces
Plaströr med sked, brun kork
Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

Provet kan i vissa fall även tas med svart pinne från rektum.

KAD-urin
Plaströr, gul kork
Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen ½ - 1 timme före provtagningen. Katetern tvättas med 70 % sprit och punkteras med steril engångsspruta nedanför förgreningsstället. Urinen överförs till plaströr.

Sår
Odlingspinne svart kork
Ta bort krustor, var och nekrotiskt material före provtagning. Smetiga sår tvättas med vatten eller koksaltlösning. Snurra provtagnings-pinnen i botten av skadan. Stoppa ner pinnen i transportmediet.
Kommentar/mer info:

MRGN (MultiResistenta GramNegativa tarmbakterier ) är en undersökning av faeces för att se om patienten är koloniserad med tarmbakterier som har förvärvat ≥3 resistensmekanismer mot antibiotika. Vi screenar för Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) samt 4 andra antibiotikagrupper. Vanligaste arterna är E. coli och Klebsiella men även multiresistenta Acinetobacter har spridits på sjukhus i länder utanför Norden. Infektion med ESBL-Carba är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Enterokocker (Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium) förekommer naturligt i den normala tarmfloran och därmed ofta på huden kring ändtarmen och i urinröret. Vancomycinresistens hos dessa bakterier orsakas vanligen av två olika grupper av gener, benämnda Van-A och Van-B. Infektion med VRE är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Nedan finns länk till Vårdhygien Hallands hygienrutiner.

» Tilläggsinformation
Svarstid: 2 - 6 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-06-08 kl 08:54 av Annelie Bajkusa