Analysförteckning

Sök på bokstav:

Mykobakterier (TB-oding/Tbb)
Analyserande lab:

EXTERN USiL Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi Lund
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

tfn 046 - 17 32 50

Analysportalen Labmedicin Skåne » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Skåne Mikrobiologi

Remiss kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser/ » Direktlänk remiss Mikrobiologi Skåne
Provtagning: Prov kan tas av sputum, ventrikelsköljvätska, urin, pleura, ascites mm.
Uppdaterad 2017-06-02 kl 11:22 av Annelie Bajkusa