Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Protein C
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Trombosutredning

Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

2 st Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info:

Ange anamnes på remissen.

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet.

I annat fall ska Na-Citratrören centrifugeras 20 min, 2000 g inom 30 min. Plasma avskiljs i ett stort rör, blandas och fördelas i 2 små plaströr, ca 1 mL/rör. Lämna 1 cm plasma i ursprungsrören för att undvika tillblandning av trombocyter.

Varje rör förses med patient-ID och provtagningsdatum.

Plasman fryses omedelbart i -20°C.

Enhet: kIE/L
Referensintervall:
≥0,70
Analysfrekvens: 1 gång/2 veckor
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:49 av Joel Holm