Analysförteckning

Sök på bokstav:

Svalgodling
VAS Provkod: Svalg
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne, Svart kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Provtagningspinnen roteras mot båda tonsillerna. Finns beläggningar förs pinnen in under dessa. Pinnen förs ned i transportröret.
Indikation: Svalgprov tas vid misstanke om tonsillit. Om frågeställningen är Arcanobakterier eller meningokocker ska detta anges på remissen.
Metod: Odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

I rutinodling ingår främst beta-hemolytiska streptokocker grupp A, C eller G.
På betastreptokocker grupp A utförs alltid resistensbestämning mot erytromycin. Om stammen är resistent meddelas detta som ”Kompletterande svar”.

Vid misstanke om patogena bakterier vid övre och nedre luftvägsinfektioner rekommenderas prov från nasofarynx, öra eller sputum.

Svarstid: 1 - 4 dygn
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: Se prislista
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-02-04 kl 11:18 av Annelie Bajkusa