Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Anti faktor Xa
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Trombosutredning

Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats. » Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:

2 st Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp

OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info:

Ange typ av läkemedel, dosering samt tid för sista dos.

Ange anamnes på remissen.

Prov lämnas omedelbart till laboratoriet.

I annat fall ska Na-Citratrören centrifugeras 20 min, 2000 g inom 30 min. Plasma avskiljs i ett stort rör, blandas och fördelas i 2 små plaströr, ca 1 mL/rör. Lämna 1 cm plasma i ursprungsrören för att undvika tillblandning av trombocyter.

Varje rör förses med patient-ID och provtagningsdatum.

Plasman fryses omedelbart i -20°

Enhet: kIE/L
Referensintervall:

Ingen mätbar LMWH koncentration:

<0,1

Reducera dosen:: >1,0
Avvakta 8-12 tim före nästa injektion. Reducera dosen 25-50% >1,5
Svarstolkning: Riktvärden för bedömning av adekvat dos: » Tilläggsinformation
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-06-07 kl 08:43 av Joel Holm