Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Tryptas
Analyserande lab:

EXTERN USiL Imm

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk immunologi
Provinlämningen Klinisk kemi
Klinikgatan 19
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


Immunologi
tfn 046-17 39 64 » Analysportalen Skåne
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Provet bör tas inom 15 min - 3 tim efter reaktion.
Därefter ett uppföljningsprov i lugnt skede för att jämföra tryptasnivån under det akuta skedet med basnivån.

Uppdaterad 2017-01-29 kl 07:38 av Joel Holm