Analysförteckning

Sök på bokstav:

Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Svarstid: 90% av provtagningsmaterialet inom 10 dagar
Pris: Abonnemang 489 kr, övriga 622 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 12:55