Analysförteckning

Sök på bokstav:

Finnålspunktion med lymfomfrågeställning
Analyserande lab:

CYT

Klinisk patologi/cytologi
Länssjukhuset Halmstad
035 -131874 eller 44
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

Ett rör med NaCl och eventuellt om material finnes ett rör med CytoLyt

Provtagning: Efter punktion sug upp NaCl genom nålen så att denna sköljs, tag av nålen och spruta tillbaka vätskan i röret, skaka röret efter varje gång. Skall göras efter varje punktion. Byt nål och spruta om ni sköljt igenom dem. Upprepa med att ta material på liknande vis i CytoLyt om materialmängden medger det. Avbryt punktionen om det kommer blod i nålhuvudet. Stick hellre flera gånger. Stark blodtillblandning försvårar bedömningen. Byt nål och spruta om ni sköljt igenom med CytoLyt och även när ni skall ha prov till flödescytometri i Hank`s.
Omhändertagande: Ett rör med NaCl och om rikligt med material även i ett rör med cytolyt

SKICKA EJ PROVET I RÖRPOST!!!!
Kommentar/mer info:

Lämna finnålspunktionen med lymfomfrågeställning för flödescytometri i ett rör med Hank`s och ett rör med CytoLyt.

Lämna in finnålspunktionen med lymfomfrågeställning så tidigt på dagen som möjligt, endast undantagsvis efter kl. 13:00.

Om ett prov behöver tas om hand senare än kl. 13:00 ska lab kontaktas för överenskommelse.

Svarstid: 90% inom 10 arbetsdagar
Pris: Abonnemang 917 kr, övriga 1053 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:57