Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-(1,3)-β-D-Glukan
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska

Box 7193
402 34 Göteborg

Bakteriologi och virologi
Se Analyslista mikrobiologi och virologi
tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41

Immunologi
Se Analyslista immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Centrifugera samma dag som provtagning.
Serum ska inte avskiljas pga risk för kontamination.

Förvaras i kyla +2°C till +8°C i väntan på transport.

För laboratoriet gäller: Sickas med Resam.

 

 

Uppdaterad 2016-02-28 kl 09:52 av Joel Holm