Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-(1,3)-β-D-Glukan
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska


BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

Bakteriologi
tfn 031 - 342 46 31
Virologi
tfn 031 - 342 47 41
Analyslista SU Bakterieologi och Virologi
Provtagningsanvisningar SU Bakterieologi och Virologi
www.sahlgrenska.se/su/mikrobiologi

Immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Analyslista SU Immunologi och transfusionsmedicin SU
www.sahlgrenska.se/su/immunologi

Remiss:

Konsult remiss

» Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Centrifugera samma dag som provtagning.
Serum ska inte avskiljas pga risk för kontamination.

Förvaras i kyla +2°C till +8°C i väntan på transport.

För laboratoriet gäller: Sickas med Resam.

 

 

Uppdaterad 2016-02-28 kl 09:52 av Joel Holm