Analysförteckning

Sök på bokstav:

Fusobacterium necrophorum PCR
VAS Provkod: FusoPC
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Eswab rosa kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Provtagningspinnen roteras mot båda tonsillerna. Pinnen förs ned i transportröret.
Indikation: Prov för F. necrophorum tas vid recidiverande tonsillit eller misstanke om Lemièrres syndrom.
Metod: Påvisande av DNA för Fusobacterium necrophorum med PCR-teknik
Kommentar/mer info:

Asymtomatiskt bärarskap förekommer hos unga vuxna (18-25 år). Analysen är semikvantitativ och bedömningen graderas i starkt positiv, svagt positiv och negativ. Svagt positiva prov innehåller mindre mängd DNA som kan tyda på bärarskap. Eftersom provtagningen inte är standardiserad är bedömningen grov och patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling.

Svarstid: 1-4 dygn
Analysfrekvens: 3 ggr/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-05-06 kl 12:46 av Annelie Bajkusa