Analysförteckning

Sök på bokstav:

TestTest
Analyserande lab:

EXTERN HS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 24

För vidarebefordran till:

Provmottagning C1-72
Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge
141 86 Stockholm

tfn 08 - 58 58 12 20 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

SU Mölndal - Likvoranalyser

Remissord: Csv-Proteinanalyser
Remiss kan erhålls från » Klinisk kemi 7 Likvoranalyser
Provtagningsmaterial:

Vuxna: EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp. Barn mindre än 1år: EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp.

Provtagning:


Kommentar/mer info:
 1 2 3
4 5 6

Testa post i databasen

 

 

Enhet: g/L
Referensintervall:
 NEG screening: <cutoff värde <500 µg/L    
     
     

 

 

  

 

Svarstolkning: För cutoff värde verifiering:
Se Analysportalen Skåne
Amfetamin (verifiering) » Tilläggsinformation
Uppdaterad 2017-01-29 kl 07:51 av Joel Holm