Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Stenanalys (U-Konkrement)
Analyserande lab:

EXTERN JKP KEM

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin plan 4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

tfn 036-32 20 00

http://plus.rjl.se/medicinskdiagnostik » Laboratoriemedicins provtagningshandbok
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Behållare av plast

Uppdaterad 2012-06-04 kl 12:48 av Elisabeth Holmqvist