Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Bikarbonat, aktuellt
VAS Provkod: BIKA
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Provtagning: Röret ska fyllas tills vakuum tar slut, minst till 13 mm från proppens nedre kant.

OBS! kan ej tas i microtainerrör.
Kommentar/mer info:

Röret får inte luftas eller avproppas.
Provet kan ej tas kapillärt.

Centrifugeras direkt efter 30 min.

Ska analyseras inom 24 tim.

Enhet: mmol/L
Referensintervall:
22-26
Analysfrekvens: Akut/Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:12 av Joel Holm