Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-PTH-related peptid (PTH-rP)
Analyserande lab:

EXTERN SU Kem

KLINISK KEMI SU

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU

» Analyslista SU
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Specialrör

erhålles från Klinisk kemi SU 031-342 25 44

Särskild provtagningsföreskrift medföljer.
Uppdaterad 2012-05-28 kl 02:37 av Elisabeth Holmqvist