Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Bikarbonat, standard
VAS Provkod: BIKST
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Li-Heparinrör (LH) 4 mL mörkgrön propp

Provtagning: Röret ska fyllas tills vakuum tar slut.
Kommentar/mer info:

OBS! delvolymsrör får ej användas.

Centrifugeras inte.

Lämnas omedelbart till laboratoriet.
Får ej avproppas.

Ingår även i aB, vB, kB-Blodgaser

Kapillär provtagning utförs endast av laboratoriet efter överenskommelse.

Enhet: mmol/L
Referensintervall:
22-27 
Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:12 av Joel Holm