Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Panelreaktiva HLA-antikroppar
Analyserande lab:

EXTERN SU Blodc

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Transfusionsmedicin
Vita stråket 13
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 17 48

www.sahlgrenska.se/su/immunologi

» Analyslista Klinisk-Immunologi-och-Transfusionsmedicin
Remiss:

SU Imm - Solida organ

Remiss kan erhållas på:
Remisser och anvisningar Klinisk immunologi och transfusionsmedicin


Direktlänk: » SU Imm Remiss Immunologisk Transplantationsutredning Solida Organ
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Kommentar/mer info: Centrifugeras inte.
Uppdaterad 2015-02-10 kl 12:55 av Rosita Ivarsson