Analysförteckning

Sök på bokstav:

Stickskada
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

Remiss mikrobiologen, pappersremiss

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Provtagningsmaterial
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.
Indikation: Både patient och skadad personal kontrolleras. Pappersremiss ska användas. Ring lab och meddela att prov kommer. Se rutin nedan. » Tilläggsinformation
Metod: Antigen och antikroppar bestäms med CMIA (chemluminescent microparticle immunoassay).
Analysfrekvens: dagligen
Pris: Se prislista
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-10-19 kl 02:44 av Annelie Bajkusa