Analysförteckning

Sök på bokstav:

Benmärg, crista el. märgkula
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Provtagningskärl 30ml med skruvlock

Mediq artikelnummer 55064
Omhändertagande: Fixeras i rumstemperatur
Kommentar/mer info:

Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning.

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen.

 

Svarstid: 10 arbetsdagar för 90% av provmaterialet
Pris: Abonnemang 917 kr, Övriga 1053 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 11:36