Analysförteckning

Sök på bokstav:

aB-Blodgas (Syrabasstatus)
VAS Provkod: BLGAB
Analyserande lab:

KEM (Hstd, Vbg)

Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1

Provtagningsmaterial:

Spruta med titrerat Li-heparin

(fylls enligt rekommendation för aktuell spruta)
Kommentar/mer info:

Spruta lämnas omedelbart till laboratoriet, ska vara väl försluten och utan luft.

Komplettering
Blodgas i spruta kan kompletteras med Natrium, Kalium, Klorider, Calciumjon, Laktat och Glukos.
Beställes i VAS på resp VAS beställningskod:
ABLEL
APLAKT
APGLU

Beställ på pappersremiss i kommentarsfält.

Referensintervall:
aB-pH: 7,35 - 7,45
   
aB-pCO2: kPa
  4,6 - 6,0
   
aB-pO2: kPa
≤50 år: 10,0 - 13,0
>50 år: 8,0 - 13,0
   
aB-Bikarbonat - standard: mmol/L
  22 - 27
   
aB-Basöverskott (BE): mmol/L
  -3,0 - +3,0
   
aB-SO2 (syrgasmättnad): %
  95 - 99
   
aB-p50: kPa
  3,3 - 3,9
   
aB-Hb: g/L
≤1 dag: 150 - 240
2-6 dgr: 140 - 220
7-13 dgr: 130 - 200
14-365 dgr: 100 - 140
1-9 år: 100 - 150
10-16 år: 110 - 160
Kvinnor: 117 - 153
Män: 134 - 170
Analysfrekvens: Akut
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 02:13 av Joel Holm