Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-MPV (Medeltrombocytvolym)
VAS Provkod: MPV
Analyserande lab:

KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

Klinisk kemi 1 (Kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.

Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur.

Enhet: fL
Referensintervall:
0-30 dgr:  10-12 
31-365 dgr:  9-11
1-11 år:  9-11
12-17 år:  10-12
Kvinnor:  9-13
Män: 9-13
Analysfrekvens: Akut/ Dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:38 av Joel Holm