Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Bensodiazepiner
Analyserande lab:

EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne » Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:

Skåne Läkemedel

Remiss kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser » Direktlänk: Läkemedelsremiss Labmedicin Skåne
Provtagningsmaterial:

Serumrör 4 mL röd propp

Kommentar/mer info:

Blodprov tas omedelbart före nästa dosering (dalvärde).

Vid förvaring >3 dygn fryses serum.

Vid beställning av:
S-Bensodiazepiner lämnas svar på: S-Alprazolam,
S-Diazepam, S-Nordazepam, S-Flunitrazepam,
S-Lorazepam, S-Nitrazepam, S-Oxazepam, S-Zolpidem, S-Zopiklon och S-Klonazepam.

Uppdaterad 2018-12-30 kl 08:28 av Joel Holm