Analysförteckning

Sök på bokstav:

Biopsier i allmänhet
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Preparatburkar beställs från Mediq 30ml rör, art nr 55064

Omhändertagande: Biopsier hanteras med försiktighet då de lätt kan fragmenteras.
Kommentar/mer info:

Märkning
BURK
- Etikett med patientens namn och tiosiffrigt personnummer.
- Avdelning och provtagningsdatum
- Typ av preparat
REMISS
- Patientens namn, tiosiffrigt personnummer.
- Remitterande avdelning och läkare
- Provtagningsdatum
- Anamnes och operationsingrepp
- Frågeställning
- Ange gärna PAD-nummer från annat lab. om tidigare undersökning gjorts

Olika fraktioner insänds i separata burkar. Ange alltid från vilket område preparatet har tagits, både på burk och remiss.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen.

 

Svarstid: 10 arbetsdagar för 90% av provmaterialet
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2016-09-28 kl 11:55 av Ann-Charlotte Gustavsson