Analysförteckning

Sök på bokstav:

Diverse-Laktat
VAS Provkod: LAKTD
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)

Provtagningsmaterial:

Na-Heparin-Fluoridrör (FH) 5 mL grå propp

Kommentar/mer info:

Röret fylls endast till hälften. Minimimängd 1 mL. Blanda röret noga.

Provet lämnas omedelbart till laboratoriet alt centrifugeras omedelbart och avskiljs från bottensats.

Enhet: mmol/L
Pris: se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad 2017-01-11 kl 03:32 av Joel Holm