Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Kvicksilver (Hg)
Analyserande lab:

EXTERN USiL Yrkes

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Arbets och Miljömedicin Lab
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 31 95 » http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
Remiss:

Lund, Arbets och miljömedicin - Biologiska prov

Remiss kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser/ » Remiss Lund Arbets och miljömedicin - Biologiska prov
Provtagningsmaterial:

Li-Heparinrör (LH) 4 mL Mörkgrön propp eller Na-Heparinrör (NH) 6 mL mörkblå propp

Kommentar/mer info:

Om patienten kommer direkt från arbetet tvättas armvecket med tvål och vatten före provtagning.

Centrifugera inte.

Skickas måndag-torsdag

Uppdaterad 2015-10-28 kl 03:48 av Joel Holm