Analysförteckning

Sök på bokstav:

Öronsekret, odling
VAS Provkod: Oron
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Odlingspinne svart alternativt orange kork

» provtagningsmaterial
Provtagning: Hörselgångssekret samlas upp med odlingspinne (svart eller orange kork).
Mellanöronsekret tas med odlingspinne (orange kork) så nära trumhinnan som möjligt efter paracentes eller spontanperforation. Undvik kontakt med hörselgången.
Omhändertagande: I avvaktan på transport skall provet förvaras i kylskåp. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.
Metod: Aerob och anaerob odling.
Kommentar/mer info:

Infektion med mögelsvamp kan orsaka extern otit. Om svampodling önskas var god skriv ”svampodling” i anamnesen!

Svarstid: 2 - 7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-02-18 kl 10:39 av Annelie Bajkusa