Analysförteckning

Sök på bokstav:

Bröstpreparat Patologen
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängden Mediq 30 ml art.nr 55064, 40 ml art.nr 55065 och 150 ml art.nr 55094

Provtagning: Bröstpreparat som inte blir klart att skickas till patologen före deadline kl 16:

Samma handhavande som vanligt av bröstkirurg dvs partiell mastektomi tuschas. Mastektomi tuschas ej. Monteras som vanligt på platta. Det är bra om preparatet får ligga och torka en stund (kring 5-10 minuter) innan det läggs i formaldehyd så fäster färgen bättre. Formaldehyden påverkar ej färgningen.

Fäst preparatet på korkplatta. På korkplatta med sektor rita och orientera rätt och under preparatet lägger ni pappersduk så kommer formaldehyden dit också. Se till att preparatet är bra fastnålat och så vänder ni på plattan så preparatet ligger upp och ner i lådan.

Vi stänger inte förrän halv fem så antingen kom upp med lådan till oss innan kl 16.30 eller tidigt nästa morgon.

Deadline fryssnitt är också kl 16.
Omhändertagande: Grov-mellanålsbiopsier
Ange antal och lokalisation, vid flera olika lokalisationer placeras i numrerade burkar med varje preparats lokalisation angiven på burk och remiss. Ange klockslag och datum när preparatet läggs i formaldehyd

Sentinel node
Remiss kan skrivas innan operation.
1-2 lymfkörtlar undersöks med fryssnittsdiagnostik, om 2 körtlar undersöks skall de inkomma i separata burkar uppmärkta 1 och 2. Anmäl i god tid till laboratoriet.(se fryssnitt)

Axillarlymfkörtlar
Skickas färskt eller i formaldehyd

Partiell mastektomi
Remiss skrivs efter operation så information om preparatet och antal burkar blir korrekt.
Ange om ingreppet görs på grund av palpabel tumör eller är screeningupptäckt. På remissen anges sida, storlek på förändring, preoperativ diagnos med radiologiska/cytologiska koder exempel M5, U5, C5.1 ange klockslag och antal tumörer. Ange om neoadjuvant behandling. Ange om preparatröntgen är utförd och kopia av röntgenbild skall medfölja remissen.
Om partiell resektion kommer i flera bitar på grund av osäker radikalitet anges det på remissen och om ytterligare bitar tas efter huvudpreparatet skickats till Patologavdelningen får dessa komma på separat remiss.

Mikroförkalkningar och tumör under 1 cm skall indikeras. Preparat från bröstbevarande kirurgi med ej palpabla tumörer ska skickas ofixerade på preparatröntgen.
Partiell resektion skall suturmärkas mot mamill och denna sutur markeras med klips/gem så preparatet kan orienteras på mammografibild.

Röntgenbilder skall finnas tillgängliga (Impax och Sedsa).

Preparatet spänns upp på kork/frigolitplatta där hö eller vä anges och skiss av bröstet är utritat och sektor nålas upp motsvarande verkligheten och suturmärks mot mamill.
Preparatets resektionsränder tuschas av kirurg: sidoresektionsränder grönt och svart och ange vilken sida som färgats med klockslag, fasciayta orange och hudsida rött.
Om det tas ytterligare vävnadsbit läggs den av kirurg vid huvudpreparatet i anatomiskt rätt läge. Huvudpreparatet tuschas enligt ovan och extrabit tuschas på resektionsrand. Om extrabit skickas i efterhand separat tuschas den yta som motsvarar resektionsrand.
Ange tidpunkt och datum när preparatet avlägsnas och när preparatet läggs i formaldehyd.

Mastectomipreparat:
Remiss skrivs efter operation så information om preparatet och antal burkar blir korrekt.
Ange om ingreppet görs på grund av palpabel tumör eller är screeningupptäckt. På remissen anges sida, storlek på förändring, preoperativ diagnos med radiologiska/cytologiska koder exempel M5, U5, C5.1. Ange klockslag och antal tumörer, ange om neoadjuvant behandling.
Ange om preparatröntgen är utförd och kopia av röntgenbild skall medfölja remissen.
Preparatet nålas på kork/frioglitplatta och märks med sutur klockan 12.
Mikroförkalkningar och tumörer under 1 cm skall indikeras.
Ange klockslag och datum för när preparatet läggs i formaldehyd .

Reduktionsplastik
Ange vikt och sida(höger/vänster)
Indikation: Bröst-tumör
Kommentar/mer info:
Ofixerade preparat transporteras i kyla.
Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning.

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Svarstid: 80% inom 10 arbetsdagar
Pris: Från 917 kr beroende på provtyp.
Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2018-03-29 kl 01:03 av Anders Askerlund