Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI)
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

Analys av S-Infliximab kompletteras med ATI vid omätbar serumkoncentration av läkemedlet.

Vid beställning av ATI analyseras alltid S-Infliximab, eftersom ATI ej kan analyseras vid detekterbara serumnivåer av Infliximab.

Förvaras i kyla i väntan på transport.

Uppdaterad 2016-04-21 kl 10:21 av Rosita Ivarsson