Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Diaminoxidas (DAO)
Analyserande lab:

EXTERN SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska

Box 7193
402 34 Göteborg

Bakteriologi och virologi
Se Analyslista mikrobiologi och virologi
tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41

Immunologi
Se Analyslista immunologi
tfn 031 - 342 49 17
Remiss:

SU Imm - Allergi

Remiss kan erhållas på Remisser och anvisningar
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
» Direktlänk till remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Uppdaterad 2016-04-27 kl 08:19 av Rosita Ivarsson