Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Adalimumab och antikroppar mot adalimumab
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem alt SU Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19

http://www.karolinska.se/provtagningsanvisningar/


alt.

Mikrobiologen
SU/Sahlgrenska


BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg
tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41
tfn immunologi 031 - 342 49 17

Klinisk Mikrobiologi SU

» ANALYSLISTA SU
Remiss:

Konsult alt SU Remisser

KS: Konsult

SU Mikro:
Remiss kan erhållas på » Remissportal SU
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info:

Ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

Uppdaterad 2018-05-30 kl 12:17 av Rosita Ivarsson