Analysförteckning

Sök på bokstav:

Faeces, Dientamoeba fragilis
VAS Provkod: FxDief
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med sked, brun kork

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

För en korrekt handläggning av provet på laboratoriet är det viktigt att remissen är fullständigt ifylld. Det gäller även uppgifter under ”Kliniska data”. t.ex.
När debuterade symptomen?
Andra symptom än lösa avföringar?
Antibiotikabehandling?
Indikation: Smärta och obehag från magen. Diarré. Långvariga tarmbesvär.
Metod: PCR
Kommentar/mer info:

Många infektioner med Dientamoeba fragilis är asymtomatiska men denna parasit har också förknippats med gastrointestinala symtom främst i form av diarré och magsmärtor. I många fall självläker infektionen inom ett par veckor men även långdragna besvär förekommer.

Svarstid: 2-7 dagar
Analysfrekvens: 1 gång per vecka
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2016-09-28 kl 12:54 av Annelie Bajkusa