Analysförteckning

Sök på bokstav:

Gallblåsa och gallvägar
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

4% buffrad formaldehyd 10ggr provmängden

Kommentar/mer info:

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Svarstid: 80% inom 10 arbetsdagar
Pris: med abonnemang 964 kr, utan 1108 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2019-01-30 kl 11:39 av Anders Askerlund