Analysförteckning

Sök på bokstav:

Uttagande av Pacemaker ICD-dosa
Analyserande lab:

Obduktion och bårhus Halmstad

Länssjukhuset, ingång 26
Tel. 035-131876
Remiss:

Bårhusblankett

» Bårhusblankett
Kommentar/mer info:

 

Då batteridrivna implantat kan explodera vid upphettning måste pacemaker och övriga batteridrivna implantat avlägsnas från de patienter som ska kremeras för att kremering ska tillåtas. Batteridrivet implantat tas också ut för undersökning av dess data.

  

Beslut att avlägsna ett batteridrivet implantat skall tas av en läkare och komma till bårhuset skriftligt. Det skriftliga beslutet kan komma elektroniskt på en separat obduktionsremiss i VAS som bara syftar på att implantatet skall tas ut, på papper på en gul konsultationsremiss eller på remissrutan på Bårhusblanketten.

 

 

Ackrediterad: Ja
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-04-13 kl 02:33