Analysförteckning

Sök på bokstav:

Csv-Immunofenotypning
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

Plaströr av polypropylen

Websesam art nr 50206
Kommentar/mer info:

Prov kan ej tas emot röda dagar ej heller efter kl 13 fredag eller dag före röd dag.Kontakta alltid laboratoriet i Halmstad på telefon 035-131872 före provtagning.

Prov lämnas snarast till laboratoriet.

Ska vara Patologens laboratorium tillhanda inom 2 timmar efterprovtagning

 

  • Remissen finns i Formulär Re14. Välj ”Skriv remiss” och ”Cytologi allmän”.

  • Under ”provtyp” väljs Benmärg/flöde och i rutan för

  • Upplysningar anges vilken typ av provmaterial som remissen avser.

  • För att remissen skall kunna sändas måste man ange antalet glas eller burkar.

  • Glöm inte att skicka remissen.

 

Pris: Abonnemang 2627 kr, övriga 2694 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-22 kl 12:12