Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Cytologi allmän

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Omhändertagande: Centrifugeras inte.
Prov lämnas snarast till laboratoriet.
Kommentar/mer info:

Prov kan ej tas emot röda dagar, ej heller efter kl 13 fredag eller dag före röd dag.

 

  • Remissen finns i Formulär Re14. Välj ”Skriv remiss” och ”Cytologi allmän”.
  • Under ”provtyp” väljs Benmärg/flöde och i rutan för
  • Upplysningar anges vilken typ av provmaterial som remissen avser.
  • För att remissen skall kunna sändas måste man ange antalet glas eller burkar.
  • Glöm inte att skicka remissen.

 

Svarstid: 1 vecka
Pris: Abonnemang 2482 kr, övriga 2800 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2017-02-14 kl 11:06