Analysförteckning

Sök på bokstav:

B-Immunofenotypning: T-, B- och NK-celler
Analyserande lab:

PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872
Remiss:

Patologi allmän

Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Omhändertagande: Proverna förvaras i rumstemperatur och skall vara laboratoriet tillhanda inom 24 timmar efter provtagning.
Indikation: Analys av T-, B- och NK-celler, vilket är indicerat vid immunbristutredning, vid behandling med immunmodulerande läkemedel, t.ex. Rituximab (Mabthera) eller efter en stamcellstransplantation.
Kommentar/mer info:

Prov kanej tas emot röda dagar . Prov tas emot måndag till torsdag.

Svarstid: 1 vecka
Pris: Abonnemang 2482 kr, övriga 2800 kr
Ackrediterad: Nej
Biobank: Ja
Uppdaterad 2016-12-14 kl 03:30