Analysförteckning

Sök på bokstav:

DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen)
Analyserande lab:

EXTERN USiL Blgr.gen

Prov taget i Halland ska alltid skickas till Avd för Transfusionsmedicin Halmstad för registrering. Transfusionsmedicin Halmstad ordnar vidare transport till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund.

Halmstad 035-13 18 28
Varberg 0340-48 14 24

För vidarebefordran till:

Labmedicin
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Blodgruppsgenomisk typning
221 85 Lund


tfn 046-17 32 72
Remiss:

Skåne Fetal RHD-screen

Remiss kan erhållas på www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Remisser » Direktlänk: remiss DNA Fetal RhD
Provtagningsmaterial:

2 st EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Rör får inte avproppas på grund av risk för kontamination.

Förvaras i rumstemperatur. Om provet transporteras i transportbox med kylklamp ska provröret skyddas mot kyla i ett vadderat kuvert som placeras så långt från kylklampen som möjligt.

Prov taget i Halland ska alltid skickas till Avd för Transfusionsmedicin Halmstad för registrering. Transfusionsmedicin Halmstad ordnar vidare transport till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Lund.

På grund av provets hållbarhet ska det vara Avd för Transfusionsmedicin Halmstad tillhanda senas onsdag eftermiddag.

Uppdaterad 2017-06-13 kl 04:08 av Joel Holm