Analysförteckning

Sök på bokstav:

Luftvägspanel PCR
VAS Provkod: LVPAN
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

E-swab blå nph eller sugset

» Provtagningsmaterial
Provtagning: Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev. snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben så att du vet hur långt katetern ska föras in.
Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Nasofarynxsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning (Eswab blå kork)
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga kvar 10 –15 sekunder.

För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning. I väntan på och under transport förvaras provet kylt.
Indikation: Multiplex luftvägspanel är främst avsedd för användning vid utvidgad diagnostik av svåra luftvägsinfektioner, speciellt med tanke på virusinfektion. Atypiska agens kan också detekteras.
Under pågående influensasäsong är analys av Influensa A/B och RSV ofta fullt tillräckligt för diagnos. Beställs med följande VAS-kod: INFRS - beställs under KEM i VAS.
Metod: Analysen påvisar nukleinsyra med PCR.
Kommentar/mer info:
Luftvägspanelen detekterar 18 agens.
Virus:
Influensa A och B
RSV
Adenovirus
Coronavirus (HKU1, NL63, 229E och OC43)
Humant Metapneumovirus
Humant Rhinovirus/Enterovirus   
Parainfluensa (1, 2, 3 och 4)
Bakterier:
Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Svarstid: Inom 2 timmar. Vardagar mellan kl 8-15. Helgdagar mellan kl 8-12.
Analysfrekvens: Må-sö
Pris: Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Nej
Uppdaterad 2017-09-22 kl 01:21 av Annelie Bajkusa